За да получите бизнес кредит е необходимо да сте юридическо лице, да развивате дейност на територията на България и да отговаряте на някой определените условия. Този вид кредити са изключително подходящи както за малки фирми, така и за големи предприятия, тъй като всеки един бизнес понякога има нужда от повече средства, с които да се развива още по – добре и успешно.

И така, ако вашият бизнес има годишен оборот до 2 000 000 лв. вие можете да поискате корпоративен кредит, а ако имате по – малък годишен оборот съвсем спокойно можете да поискате кредит за малък и среден бизнес. И в двата случая кредитите, които ще получите ще бъдат инвестиционни, кредити за оборотни средства или смесени кредити.

Преди да поискате бизнес кредит от банковата институция е добре да сте наясно за какво точно ще ви е необходим кредита, тъй като ако имате желание да се сдобиете с дълготрайни материални или нематериални активи като недвижим имот, офис, парцел земя, машини, съоръжения, патент, ценни книжа и активи, то тогава ще ви е необходим инвестиционен кредит.

Ако се нуждаете от финансови средства, за да закупите краткотрайни активи като суровини, материали, необходими са ви финансови средства за заплати, да покриете неотложни плащания и други, можете да избирате между кредит с обезпечение и бизнес бързи кредити за оборотни средства без обезпечение. Ако средствата, които са ви необходими не надхвърлят сумата от 50 000 лв. кредит без обезпечение може би ще ви свърши работа, но ако се нуждаете от по – голяма сума ще ви бъде необходим кредит с обезпечение. За обезпечение по кредита могат да послужат стоки, съоръжения, активи на фирмата, недвижим имот собственост на фирмата или на друго юридическо или физическо лице.

Важно е да знаете, че условията по отпускане на бизнес кредит зависят от условията на банката и от състоянието на фирмата ви.