{ }

Видове бизнес кредит

Напълно нормално е, без значение дали притежавате малък или среден бизнес да искате да го развивате още по – успешно. Нормално е и да ви се наложи да поискате бизнес кредит, за да реализирате разширение, да купите имот, или да покриете някоя неотложна нужда. Read more

Бизнес кредит

За да получите бизнес кредит е необходимо да сте юридическо лице, да развивате дейност на територията на България и да отговаряте на някой определените условия. Този вид кредити са изключително подходящи както за малки фирми, така и за големи предприятия, тъй като всеки един бизнес понякога има нужда от повече средства, с които да се развива още по – добре и успешно.

И така, ако вашият бизнес има годишен оборот до 2 000 000 лв. вие можете да поискате корпоративен кредит, а ако имате по – малък годишен оборот съвсем спокойно можете да поискате кредит за малък и среден бизнес. И в двата случая кредитите, които ще получите ще бъдат инвестиционни, кредити за оборотни средства или смесени кредити.

Преди да поискате бизнес кредит от банковата институция е добре да сте наясно за какво точно ще ви е необходим кредита, тъй като ако имате желание да се сдобиете с дълготрайни материални или нематериални активи като недвижим имот, офис, парцел земя, машини, съоръжения, патент, ценни книжа и активи, то тогава ще ви е необходим инвестиционен кредит. Read more

Можем ли да вземем бързи кредити онлайн?

Бързи кредити вече се предлагат онлайн, през уеб базирани платформи, които позволяват да вземете пари назаем ,без да ставате от компютъра.  Как става това? Read more

Кои са най – подходящите бизнес кредити за бизнеса ни?

От бизнес кредит могат да се възползват всички юридически лица, които развиват дейност на територията на страната. Този тип кредити са предназначени за компании от различен тип, които имат необходимост от допълнителна финансова помощ за закупуване на дълготрайни или краткотрайни активи на фирмата. Read more

Sidebar